Postcard: Kronhusbodarna Göteborg, 3 varianter

  • 39 kr

I lager.
Artikelnummer: 7340182330117
Dela

  Tjock och Hög kvalitet papper med motiv av Kronhusbodarna. Det finns i olika storlekar 70x50, 30x21, 18x13 och även finns som magnet. När Gustav II Adolf lät anlägga Göteborg 1621 rådde oroliga tider i Sverige. Den nya staden skulle säkra området vid älvmynningen och hålla en viktig handelsväg öppen. 1640 tog krigskollegiet i Stockholm beslut om att bygga ett ”tyghus”, ett lagerhus för kanoner, fordon, uniformer och annan militär utrustning. Kungliga arkitekten Simon de la Vallée tros ha stått för ritningarna, som dock kom att förenklas i det slutliga förslaget. Det sex våningar höga tegelhuset byggdes i två etapper under åren 1642–1654.


ENGLISH: Thick and High-quality paper with motifs by Kronhusbodarna. It is available in varied sizes 70x50, 30x21, 18x13 and is also available as a magnet.
When Gustav II Adolf had Gothenburg built-in 1621, there were turbulent times in Sweden. The new city would secure the area at the estuary and keep an important trade route open. In 1640, the War College in Stockholm decided to build a "cloth house", a warehouse for cannons, vehicles, uniforms, and other military equipment. The royal architect Simon de la Vallée is believed to have been responsible for the drawings, which, however, were simplified in the final proposal. The six-story brick house was built in two stages during the years 1642–1654.